Truyền thông kỹ thuật số Việt Nam lớp công nghiệp quốc tế

Sự phát triển giảng dạy của Bộ tập trung vào hai lĩnh vực chính là "hoạt hình âm thanh" và "thiết kế trò chơi" là trục chính của chương trình giảng dạy. Ngoài ra, việc lập kế hoạch cụ thể dựa trên "thiết kế nghệ thuật, âm nhạc kỹ thuật số, truyền thông phim và truyền hình" và các lĩnh vực chuyên môn liên quan được bao phủ bởi "công nghệ thông tin, phần mềm chuyên nghiệp" làm cơ sở cho nội dung của chương trình giảng dạy.

瀏覽數